Vi støtter lokal idrett

Fordi vi bryr oss

Flaget er opptatt av å støtte idretten og alt det positive den fører med seg. For idrett er ikke bare konkurranse. Det er så mye mer – glede, samhold og mestring. En møteplass der vennskap knyttes og minner skapes. Flaget ønsker å bidra til at flest mulig barn og unge skal oppleve dette. Derfor støtter vi ulike idrettslag i nærmiljøet.

Simostranda IL

De fleste forbinder nok Simostranda med skiskyting. Ikke så rart når det er moderklubben til skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen. Det gjøres en fantastisk innsats rundt skiskyttermiljøet i klubben. Kanskje den nye idrettshelten allerede er på vei?

Selv om skiskyting er en betydningsfull del av klubben, gjøres det også en rekke andre tiltak. Satsningen på barne- og ungdomsgruppa er fundamental. ”Allidretten” og andre aktivitetstilbud legger til rette for lek og idrettsglede gjennom hele året. Foreldre og andre ildsjeler legger ned en enorm innsats for å opprettholde aktivitetstilbudet. Flaget er med på laget som stolt sponsor.

Eiker Kvikk IL

Flaget har sponset Eiker Kvikk IL flere år. Klubben er for tiden i en drivende utvikling. Idrettsanlegget har blitt oppdatert og medlemstallene stiger. Idretter som fotball, ski, friidrett og sykkel står sentralt i klubben. I tillegg organiserer de andre aktiviteter som f. eks. en tennisgruppe og trimgruppe for damer.

Vi har stor tro på idretten som et virkemiddel for samhold og verdiskaping i lokalsamfunnet. Eiker Kvikk beviser dette gjennom sin sterke dugnadsånd og inkluderende holdninger. Vi støtter Eiker Kvikk slik at de kan fortsette å gå foran, inspirere og skape fellesskap.