Rådgivning

Vi hjelper deg fra start til du har nøkkelen i døren

Byggteknisk rådgivning

Vi tilbyr byggteknisk rådgivning til både små og store prosjekter, enten det gjelder rehabilitering eller nybygg. Vi prosjekterer alt fra små utvekslingsbjelker og støttemurer, til hytter og eneboliger, pele‐ og fundamentplaner, samt komplette større bygg, enten det skulle være bolig‐, helse‐, nærings‐ eller industribygg.

Teknisk tegning

Vår kompetanse innen teknisk tegning åpner muligheten for arkitekttegnede bygg.

Les mer

3D-visualisering

Med 3D-visualisering gjør kan du få et realistisk innblikk i din boligdrøm. Se inn i fremtiden med oss.

Les mer

Byggesøknad

Vi hjelper deg i gang med ditt prosjekt

Les mer

Konstruksjon

Flaget har betydelig faglig kompetanse på rådgivning innen bygge- og konstruksjonsteknikk.

Les mer