Konstruksjon

Høy kompetanse, i eget hus

Flaget har betydelig faglig kompetanse på rådgivning innen bygge- og konstruksjonsteknikk. Vårt tverrfaglige miljø danner grunnlaget for å finne kreative og praktiske løsninger. Med oppdatert kunnskap og allsidig erfaring kan vi ta i mot enhver utfordring. Vi løser alle typer prosjekter, med alle typer byggverk, for alle typer oppdragsgivere.

Hos oss får tilgang til samme saksbehandler gjennom hele prosjektet. Dermed er du sikret kontinuitet, trygghet og tett oppfølging underveis.

VI kan utføre:

  • Konstruksjonsteknisk- og byggeteknisk rådgivning
  • Statiske beregninger
  • Prosjektering av tre-, stål-, mur-, og betongkonstruksjoner
  • Utarbeidelse av arbeidstegninger, armeringstegninger og bøyelister
  • Stabilitets- og jordskjelvberegninger
  • Uavhengig kontroll av prosjektering (RIB og RIByfy)
  • Underlag for kravspesifikasjon ifbm. totalentrepriser (forprosjekter)

Object reference not set to an instance of an object.