Geithusberga bofellesskap

FLAGET har hatt totalentreprisen for etablering av et bygg for helse- og sosialetaten.

Bygget inneholder: 4 omsorgsboliger med tilhørende fellesarealer, aktivitetssenter for psykisk helse, treningsrom, oppholdsrom/kjøkken, uteplass og fleksible rom som kan brukes til ulike aktiviteter.

I tillegg er det oppført 10 kontorplasser for ansatte i aktivitetssenteret og “team hverdagsmestring”.

Bygget er oppført i to etasjer med omsorgsboligene i 2. etg. Det ble etablert tilhørende arealer utomhus med parkeringsplass, boder og fellesareale

 

Tjenester levert av FLAGET

Tømrerarbeid

Blåseisolering

Betongarbeid

Velg Varig Kvalitet

Felles for alle våre tjenester er løftet om Varig Kvalitet. Enten det dreier seg om en enkel prosjekttegning eller et omfattende byggeprosjekt, skal kvaliteten gjennomsyre arbeidet vi utfører.

Samtidig skal vi skape varige løsninger som tåler tidens tann. Ved å kombinere bærekraftige materialer med solid erfaring, garanterer vi løsninger med permanent levetid.

Les mer om oss