Arbeidsinstituttet Midtfylket AIM

Totalentreprise for det nye Arbeidsinstituttet på Nedmarken i Modum kommune

Bygget huser i dag Arbeidsinstutittet avd Midtfylket. Arbeidsinstituttet Buskerud er en del av videregående opplæring (vgo) i Buskerud Fylkeskommune.

 

Tjenester fra Flaget

Totalentreprise

Tømrerarbeid

Betong

Bygget er ført opp i to etasjer med en kontor/undervisningsdel og en del for verksted. Første etasje inneholder kontor, møterom, gardrober, verksted med full takhøyde samt lager og teknisk rom på mesaninplan.

Bygget inneholder separate verkstedrom for trearbeider, sveisearbeider og mekanisk m/ løftebukker for bil. Andre etasje inneholder rom for undervisning, kantine og storkjøkken. Utendørs er det opparbeidet fast dekke med snusirkel for varetransport, parkeringsplasser, skjermet avfallsanlegg, uteplass, utomhusareal, omkringliggende grøntareal, mv.

Se bilder fra byggeprosessen

Våre samarbeidpartnere

  • Rør: Thon & Co
  • Elektro: Irby Elektro
  • Entreprenør: Dag Johan Stensby
  • Ventilasjon og blikk: DIN blikkenslager