Regulering

Bistand til regulering av boligområder og næringområder

Særegne løsninger, for deg

Vår kompetanse innen teknisk tegning åpner muligheten for arkitekttegnede bygg. Vi besitter allsidig erfaring fra ulike byggeprosjekter og oppdatert kunnskap i tegne- og visualiseringsverktøy.

Sammen med kunden finner vi frem til kreative, praktiske løsninger. Ved å være involvert fra tegnebrettet til ferdig prosjekt, sørger vi for at din idé blir virkeliggjort.

Dine ønsker blir altså ivaretatt, uten at det oppstår misforståelser eller feiltolkning underveis.

Hva kan vi gjøre for deg?

 • Arkitekttjenester
 • Regulering
  • Utarbeidelse og planlegging av byggefelter
  • Infrastruktur
  • Grunneiere og utviklere er kunde
 • BIM
 • 3D visualisering
 • Perspektiver
 • Arkitektboliger
 • Sol og skyggeanalyse
 • Effektiv samhandling mellom ulike fagfelt (Solibri)
 • Oppmåling av eksisterende bebyggelse

Karoline Flatin Lien

BIM Tekniker

karoline@flagetas.no

932 85 960