VI TILBYR BYGGETEKNISK RÅDGIVNING

11.01.2017

VI TILBYR BYGGETEKNISK RÅDGIVNING

Vi tilbyr byggteknisk rådgivning til både små og store prosjekter. Rehabilitering og nybygg. Vi prosjekterer alt fra små utvekslingsbjelker og støttemurer, til hytter og eneboliger, pele‐ og fundamentplaner, samt komplette større bygg, enten det skulle være bolig‐, helse‐, nærings‐ eller industribygg.

 

Tjenester

  • Konstruksjonsteknisk‐ og byggeteknisk rådgivning.
  • Prosjektering av tre‐, stål‐, mur‐, og betongkonstruksjoner.
  • Utarbeidelse av arbeidstegninger, armeringstegninger og bøyelister.
  • Stabilitets‐ og jordskjelvberegninger for større bygninger.
  • Uavhengig kontroll av prosjektering.
  • Underlag for kravspesifikasjon ifbm. totalentrepriser.

 

Flaget AS har sentral godkjenning for prosjektering i tiltaksklasse 2.

 

Ta kontakt med 

Kristian Thorrud

  • Tel: 47 97 40 67
  • Mail: kristian@flagetas.no