Velg blåseisolering

17.08.2015

Velg blåseisolering

Knaufs Supafil Frame (tidligere kjent som Perimeter Plus) glassull for blåseisolering er uten bindemiddel og er utviklet for å gi optimale termiske egenskaper og utmerkede deknings- og blåseegenskaper.

Supafil Frame-fibrene oppfyller kravene i Nota-Q som uavhengig godkjent av EUCEB (ikke klassifisert som kreftfremkallende etter EU-direktiv 67/548/EEC om farlige stoffer, samt EU-direktiv 97/69/EC). Fibrene er også forhåndsregistrert i REACH, EUs kjemikalieregelverk.

Blow-in-Blanket® System (BIB-system) er en patentert prosess hvor løs glassull blåses inn bak en fiberduk i et lukket hulrom. Supafil Frame glassull for blåseisolering brukes som et BIB-system i lukkede hulrom i nye og eldre bygg og det vil ikke være behov for ventilasjon. Supafil Frame er dessuten godkjent for bruk i åpne loftsrom. Fyller alle åpninger og hulrom, også de med uvanlige dimensjoner .

Sparer energi

Tetter godt rundt hindringer, rør, el-bokser og andre tekniske installasjoner, og gir en meget tett isolasjon med utmerket termisk og akustisk ytelse. Gjør montering enklere og raskere i brede og tykke hulrom, der man vanligvis ville brukt flere lag med konvensjonelle plater, og gir samtidig høyere ytelse. Supafil Frame sparer energi, og reduserer dermed behovet for brensel til oppvarming og klimaanlegg i bygninger.

Det fører til reduserte utslipp av den største drivhusgassen, CO2. Energien og CO2 -utslippene fra produktene i bruk er ekstremt mye mindre enn det som genereres i produksjonen av disse. Produksjonen av Supafil Frame har liten innvirkning på miljøet, og klassifiseres som Null ODP (osonnedbrytende potensial) og Null GWP (globalt oppvarmingspotensial).