Arbeidsinstituttet Midtfylke AIM

FLAGET har hatt totalentreprisen på det nye Arbeidsinstituttet på Nedmarken i Modum kommune

Bygget huser i dag Arbeidsinstutittet avd Midtfylket. Arbeidsinstituttet Buskerud er en del av videregående opplæring (vgo) i Buskerud Fylkeskommune.

Bygget er ført opp i to etasjer med en kontor/undervisningsdel og en del for verksted. Første etasje inneholder kontor, møterom, gardrober, verksted med full takhøyde samt lager og teknisk rom på mesaninplan.

Bygget inneholder separate verkstedrom for trearbeider, sveisearbeider og mekanisk m/ løftebukker for bil. Andre etasje inneholder rom for undervisning, kantine og storkjøkken. Utendørs er det opparbeidet fast dekke med snusirkel for varetransport, parkeringsplasser, skjermet avfallsanlegg, uteplass, utomhusareal, omkringliggende grøntareal, mv.

Våre samarbeidspartnere